About Us


Riana van Wyk Musiekskool is geleë in Brackenfell, Kaapstad en word bestuur deur die bekende sangeres Riana van Wyk. Riana van Wyk Musiekskool onderrig reeds studente in sang vir die afgelope 20 jaar en word tans bestempel as een van die grootste en mees suksesvolste sang-onderrig skole in Suid-Afrika. Weens die suksesverhaal van studente wat onderrig by Riana ontvang, was sy geoodsaak om aan die begin van 2002 nog onderwysers in diens te neem weens die geweldige aanvraag en waglys vir onderrig. Riana van Wyk Musiekskool onderrig sangers in ligte musiek (verskillende style) en studente word opgelei in stembeheer, asemhalingstegnieke, artikulasie, intonasie, mikrofoontegniek, verhoogspersoonlikheid, musiekteorie en musiekteater produksie.